Hội đồng sơ khảo lĩnh vực ứng dụng CNTT lần thứ nhất

Tại Hà Nội, 14h ngày 8/2/2010, Hội đồng Sơ khảo lĩnh vực Ứng dụng CNTT, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 đã nhóm họp lần thứ nhất.

Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thành Phúc đưa ra mục tiêu và nhiệm vụ của buổi họp: Các thành viên trong hội đồng sơ khảo tiến hành đánh giá và tập hợp những dữ liệu đã thực hiện được và phân công nhiệm vụ để chuẩn bị cho việc chấm điểm, thẩm định thực tế.

Thư ký Hội đồng báo cáo Chủ tịch và các thành viên tình trạng hồ sơ thuộc các nhóm ứng dụng CNTT trong khối cơ quan Cục, Tổng cục; cấp Bộ; ứng dụng CNTT ở cấp tỉnh, thành phố; cấp Sở, ngành và cấp quận, huyện. Công bố tiêu chí và đề xuất phương án tính điểm đối với nhóm ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; về khảo sát thực tế.

Ông Lê Văn Lợi, thay mặt VCCI – cơ quan phối hợp tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam công bố kết quả số lượng hồ sơ nhóm ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, giới thiệu về tiêu chí, cách tính điểm đối với nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp quy mô tổng công ty, tập đoàn.

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã đi đến kết luận: tổ chức họp Hội đồng lần thứ hai vào chiều thứ Năm ngày 25/2/2010 để: đánh giá hồ sơ; quyết định các hồ sơ cần thẩm định thực tế.

Lĩnh vực ứng dụng CNTT gồm các giải thưởng sau:

– Cơ quan Nhà nước cấp Bộ, ngành ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

– Cơ quan Nhà nước cấp Tổng cục, Cục và tương đương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

– Cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

– Cơ quan Nhà nước cấp quận, huyện ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

– Cơ quan Nhà nước cấp Sở, ngành ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

– Doanh nghiệp lớn ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng CNTT hiệu quả nhất;

Ban Thư ký