Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam phải trở thành cường quốc về Công nghệ thông tin.

Hôm nay (13/3), trong buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) và Tổng Công ty viễn thông Quân đội (Viettel), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu hai đơn vị này phải thực hiện tốt vai trò chủ lực xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế của công nghệ thông tin Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng yêu cầu VNPT và Viettel cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, trong đó quan trọng nhất là xây dựng mục tiêu chiến lược rõ ràng hơn, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực và tổ chức bộ máy phù hợp với mục tiêu đặt ra. Chính phủ sẽ xem xét giải quyết những đề xuất, kiến nghị để VNPT và Viettel thực hiện chiến lược thành công. Thủ tướng nhấn mạnh, việc kiểm soát tài chính cũng là một nhiệm vụ quan trong đối với VNPT và Viettel.

Thủ tướng giao, tới đây VNPT và Viettel cần củng cố bộ máy tổ chức Tập đoàn để các đơn vị thành viên hạch toán độc lập theo mô hình công ty mẹ, công ty con, tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn.

Liên quan đến vấn đề đầu tư, VNPT và Viettel cần tìm các hình thức đấu thầu, chọn thầu phù hợp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án viễn thông. Xây dựng phương án thí điểm chi trả tiền lương theo tiêu chí lợi nhuận và năng suất hiệu quả lao động để bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Thủ tướng và Thường trực Chính phủ thống nhất cho rằng thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh rất quyết liệt nhưng ngành viễn thông đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. VNPT và Viettel là hai đơn vị đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng hạ tầng. Những thành tựu về công nghệ thông tin đạt được trong lộ trình thực hiện bước đi tắt đón đầu đã giúp Việt Nam đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa và công nghiệp hóa.

Tuy nhiên, VNPT và Viettel cũng cần chú ý triển khai nhanh hơn các dịch vụ viễn thông; xây dựng cơ sở hạ tầng giúp đẩy nhanh việc thực hiện Chính phủ điện tử. Bên cạnh đó, cần chú ý nâng cao chất lượng dịch vụ, công nghệ và hiệu quả.

Để thực hiện tất cả những mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo VNPT và Viettel đặc biệt quan tâm chú ý đến trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong quản lý điều hành.

Hiện nay Viettel có 30 triệu thuê bao di động hoạt động trên toàn hệ thống. Tháng 12/2008, Viettel được Informa Telecoms and Media đánh giá là có uy tín hàng đầu thế giới về phân tích viễn thông, xếp hạng thứ 83 trong số 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới, đứng trên cả Singapore Telecom để trở thành công ty viễn thông lớn nhất ASEAN.

Đến nay Viettel có tới 40 ngàn lao động, mỗi năm nộp ngân sách 5.000 tỷ đồng.

VNPT là Tập đoàn kinh tế chủ lực trong việc phát triển cơ sở hạ tầng Bưu chính – Viễn thông và công nghệ thông tin quốc gia. Năm 2008, VNPT đã thực hiện thành công dự án phóng Vệ tinh VINASAT-1 lên quỹ đạo, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đến nay, sau 9 tháng đưa vào khai thác, đã ký hợp đồng với 16 khách hàng trong nước và 13 khách hàng quốc tế

VNPT hiện có 14 Công ty cổ phần và TNHH chiếm cổ phần chi phối và Công ty liên doanh. Tổng giá trị sản phẩm công nghiệp của các đơn vị này trong năm 2008 là 5.982 tỷ đồng. Đã xuất khẩu một số sản phẩm phần cứng như máy đầu cuối, cáp quang, phần mềm giá trị 933 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ