Ban hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-BTTT ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 Điều 1: Phạm vi, đối tượng Giải thưởng…

Sáng 14/3/2009, tại Nhà Hát lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 (Vietnam ICT Awards 2008). Giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Dự…

36 giờ trước Lễ trao giải thưởng CNTT-TT quốc gia lần đầu tiên, tất cả những công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Đau đầu vì… hỏi thăm giải thưởng Trong suốt một tuần qua,…