Truyền hình trực tiếp trên VTV1 Lễ trao giải Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008

Kết quả Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 sẽ được công bố tại Lễ trao giải tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào ngày 14/03/2009 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Các Hội đồng sơ khảo Giải thưởng đã nỗ lực làm việc từ ngày 9-24/02/2009, để xét chọn các hồ sơ lọt vào vòng chung khảo.

Hội đồng chung khảo của Giải thưởng sẽ hoàn tất công việc xét chọn đơn vị đoạt giải vào tuần đầu tháng 03/2009.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức họp báo công bố Lễ trao Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam vào ngày 04/03/2009 tại Hà Nội.

Kết quả Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 sẽ được công bố tại Lễ trao giải tổ chức tại Nhà Hát Lớn Hà Nội vào ngày 14/03/2009 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Giải thưởng CNTT – TT Việt Nam năm 2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, được trao tặng cho các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực: Cung cấp dịch vụ thông tin di động, Internet; Công nghiệp công nghệ thông tin; Dịch vụ đào tạo nhân lực CNTT và Ứng dụng công nghệ thông tin.

Một số hình ảnh về hoạt động của Hội đồng sơ khảo:


Hội đồng sơ khảo lĩnh vực Công nghiệp công nghệ thông tin.

Hội đồng sơ khảo lĩnh vực Ứng dụng CNTT.

Ban Thư ký