“Ứng dụng CNTT hải quan sẽ nhanh chóng đạt được tầm cao mới”

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lê Mạnh Hùng phát biểu nhân sự kiện Tổng cục Hải quan nhận Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2008 dành cho lĩnh vực Cơ quan Nhà nước trung ương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất.

Xin ông cho biết ý nghĩa của Giải thưởng đối với Tổng cục Hải quan như thế nào?

Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN, xây dựng nền tảng cơ bản để nước ta trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, đòi hỏi ngành Hải quan phát triển nhanh trong việc áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại hiện đại hóa, tự động hóa thủ tục thông quan hàng hóa, phục vụ có hiệu quả cho việc quản lý điều hành đồng thời tạo thuận lợi cho thương mại.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các cấp lãnh đạo, thời gian qua ngành Hải quan đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, nâng cao năng lực ngành Hải quan nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước đã giao phó. Bước đầu, ngành đã thu được những kết quả khả quan và được các cấp lãnh đạo, các tổ chức và cá nhân ghi nhận. Giải thưởng Cơ quan Trung ương ứng dụng CNTT hiệu quả nhất năm 2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng có ý nghĩa lớn đối với Tổng cục Hải quan. Đây là một phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những nỗ lực của ngành Hải quan trong thời gian qua, nâng cao vị trí của ngành trong xu hướng phát triển chung của quốc tế và đất nước. Không những thế, giải thưởng còn là một dấu mốc nhấn mạnh sự phát triển liên tục và bền vững của ngành, đặc biệt trong lĩnh vực ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, hoạt động nghiệp vụ Hải quan. Đây cũng là sự khích lệ to lớn đối với toàn bộ cán bộ công chức trong ngành tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện thành công công cuộc cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan quốc gia.


Ông Lê Mạnh Hùng nhận cúp từ Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt (phải)

Vai trò của ứng dụng CNTT trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân của Hải quan Việt Nam như thế nào, thưa ông?

Ứng dụng CNTT hiện nay được coi là 1 cấu phần chính trong phương pháp quản lý mới. đặc biệt, trong các biện pháp cải cách hành chính như cải cách về thể chế, về hạ tầng cơ sở vật chất, về nguồn lực… thì CNTT là phương tiện tiên quyết để thực hiện, triển khai các phương thức quản lý hiện đại, toàn diện trong các tổ chức hành chính và doanh nghiệp.

Việc áp dụng CNTT trong ngành Hải quan được thực hiện toàn diện, đem lại hiệu quả về nhiều mặt. Đối với công tác quản lý, CNTT giúp xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học, an toàn phục vụ công tác quản lý, ra quyết định của người lãnh đạo. Nhờ ứng dụng CNTT trong các khâu quản lý mà ngành cũng đảm bảo tính liêm chính và chuyên nghiệp cao, xây dựng được quy chế dân chủ cơ sở bền vững, tạo sức mạnh về nội lực. Đối với doanh nghiệp và các tổ chức xã hội và người dân, ngành đã ứng dụng tốt CNTT để xây dựng các kênh thông tin tuyên truyền (báo chí, website, cổng thông tin điện tử tư vấn trực tuyến…), thực hiện chức năng cầu nối giữa cơ quan quản lý với người sử dụng; xây dựng và áp dụng hệ thống thông quan tiên tiến, giảm giấy tờ, chi phí, thời gian, giảm phiền hà cho doanh nghiệp; triển khai cơ chế một cửa, hình thành mối quan hệ tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp với cơ quan qua các dịch vụ hành chính công. Kết quả nổi bật mà ứng dụng CNTT đem lại đó là đã làm thay đổi hình ảnh cơ quan quản lý nhà nước trở thành cơ quan phục vụ mang tính chuyên nghiệp cao, tích cực chủ động cung cấp nhiều dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia các hoạt động thương mại Quốc tế.

Xin ông cho biết mục tiêu đầu tư cho ứng dụng CNTT của ngành Hải quan trong 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2020?

Đầu tư cho CNTT trong ngành Hải quan đã và đang được thực hiện một cách mạnh mẽ và liên tục trong những năm qua. 5 năm tới đây, ứng dụng CNTT cần đạt được những mục tiêu: Thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong ngành Hải quan; thực hiện thành công dự án hiện đại hóa của Ngân hàng thế giới, nâng cao năng lực quản lý của ngành Hải quan; xây dựng thành công hệ thống thông quan điện tử trong toàn ngành.

Song song với thực hiện những nhiệm vụ hiện tại, ngành Hải quan cũng đã xây dựng cho mình một tầm nhìn xa hơn, cùng với đất nước thực hiện thành công công cuộc cải cách, hiện đại hóa đến năm 2020. Đến năm 2020, ngành Hải quan phấn đấu đạt được những chuẩn mực cơ bản của một cơ quan Hải quan hiện đại với những nội dung cơ bản:

– Hệ thống pháp luật Hải quan đầy đủ, minh bạch, phù hợp với chuẩn mực quốc tế

– Lực lượng Hải quan đạt được trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu

– Thủ tục Hải quan đơn giản, hài hòa, thống nhất, đạt chuẩn mực quốc tế, dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro

– Trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và sử dụng công nghệ cao.

Tôi tin tưởng với sự tập trung đầu tư cao của Chính phủ, sự tham gia tích cực của các tổ chức cá nhân cộng với sự quyết tâm nỗ lực của Toàn ngành Hải quan nhất định việc Ứng dụng CNTT hải quan sẽ nhanh chóng đạt được tầm cao mới trong khu vực và Quốc tế trở thành yếu tố xúc tác đối với năng lực cạnh tranh của Đất nước và doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời gian tới.

Xin cám ơn ông!

Ban TK