VCCI đã gửi hơn 3.000 giấy mời và hồ sơ mời doanh nghiệp tham gia Giải thưởng

Viện Tin học Doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã hoàn tất việc gửi hơn 3.000 bộ hồ sơ và giấy mời doanh nghiệp cả nước tham gia Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 nhóm Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp.

Cũng như năm 2008, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là đơn vị phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009 nhóm Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Ngoài việc xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, lên danh sách gửi giấy mời, đề cử doanh nghiệp tham gia, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam còn tham gia vào các Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo Giải thưởng.

Ban Thư ký